ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

"Herkes için üniversite"

YASAL METİNLER

ULUSLARARASI MEVZUAT

Okumak için tıklayınız

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

okumak için tıklayınız

KONULARINA GÖRE ULUSAL MEVZUAT

okumak için tıklayınız

İLGİLİ KANUNLAR

okumak için tıklayınız

ERİŞEBİLİRLİK MEVZUATI

 1. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği okumak için tıklayınız
 2. Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik okumak için tıklayınız
 3. Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği okumak için tıklayınız
 4. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik okumak için tıklayınız
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği okumak için tıklayınız
 6. Otopark Yönetmeliği okumak için tıklayınız
 7. Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik okumak için tıklayınız
 8. 2017/04 sayılı “5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 3 Üncü Maddesi Kapsamında Verilecek İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Diğer Hususlar" Konulu Genelge okumak için tıklayınız
 9. 2017/03 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı Genelgesi okumak için tıklayınız
 10. Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik okumak için tıklayınız
 11. Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği okumak için tıklayınız
 12. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği okumak için tıklayınız
 13. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik okumak için tıklayınız
 14. Şehir içi yollar kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik İçin yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım Kuralları ile ilgili tebliğ okumak için tıklayınız
 15. Engelliler Hakkında Kanun - Okumak için Tıklayınız.
 16.  Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği - Okumak için Tıklayınız
 17.  Engellilikle İlgili Diğer Mevzuat - Okumak için Tıklayınız
 18.  Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi - Okumak için Tıklayınız
 19.  Engelsiz Trakya Üniversitesi Birimi Yönergesi - Okumak için Tıklayınız

İLGİLİ MAHKEME KARARLARI

Okumak için Tıklayınız