ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

"Herkes için üniversite"

HİZMET ve PROSEDÜR

HİZMETLER

 

Gözle görülen veya görünmeyen herhangi bir sağlık sorunu bir öğrencinin Trakya  Üniversitesi’ndeki akademik veya sosyal yaşantısı engellenmeden sürdürebilmesi gereklidir. Öğrencilerin Engelsiz Üniversite Birimi’ne başvuruları tamamen gönüllülüğe dayanmaktadır ve birim, öğrencinin talebi doğrultusunda destek sağlamaktadır.

 

 • Engelsiz Kampus mimari çalışmaları Görme ve hareket engelli öğrencilerin yerleşke içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla gerekli ulaşım hizmetleri sağlanabilmesi için  öğrencilerin, ihtiyaç tespiti ve bireysel ulaşım programı için gerekli tespit ve proje fikir çalışmaları
 • Araştırma ve Değerlendirme: Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, yapılan uygulamaların izlenmesini ve Birim tarafından verilen hizmetlerin değerlendirilmesini içerir.
 • Proje ve uygulamaları: Tüm misyon ve amaçlarımıza katkıda bulunacak projeler geliştirmek, desteklemek.
 • Seminer ve Eğitim: Engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik verilen seminer, konferans ve eğitimleri içerir.
 • Akademik Uyarlama Mektubu: Engelli öğrenci ile birebir yaptığı görüşmeler sonucunda, öğrencinin derslerinde ihtiyaç duyduğu uyarlamalara ilişkin (ders materyallerinin alternatif formatlarda sunulması, sınavlarda gereken değişiklikler, sınıf-bina erişimi vb.) ilgili öğretim elemanlarına ve ilgili Fakülte Koordinatörlerine iletilmek üzere, akademik uyarlama mektubu hazırlanması. 
 • Not Tutucu: Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla not tutucu hizmeti verilmesi.
 • Ders Partnerliği: Engelinden ötürü ders çalışmakta güçlük çeken öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla, ders partnerliği sağlanması.
 • Kampus Oryantasyon Programı: Trakya Üniversitesi’ni kazanan engelli öğrencilerimizin ilk yılında, üniversite yaşamına uyumlarını desteklemek, onları üniversitemizin engelli öğrencilere sunduğu olanaklar konusunda (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) bilgilendirmek amacıyla hazırlanması planlanan bir programdır. Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları sırada başvuruda bulunmaları gerekecektir.  
 • Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık: Engelsiz Üniversite biriminin, engelli öğrencisi olan bölümlere, gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti vermesi planlanmaktadır. Öğretim Elemanlarını, öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir.
 • Engelsiz Kampus Ulaşımı: Görme ve hareket engelli öğrencilerin yerleşke içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla gerekli ulaşım hizmetlerinde gerekli uyarlamaların yapılması. öncelikli olarak hareket engeli olan öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır  Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, ihtiyaç tespiti ve bireysel ulaşım programı hazırlığı için Birime başvurması gerekecektir.

 

 • Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katkı sağlama
 • Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı sağlama
 • Öğrencileri gereksinimi olan burs ve psikolojik destek olanaklarına yönlendirme
 • Engellilikle ilgili akademik çalışmalar yürütme
 • Kariyer olanaklarına ilişkin bilgilendirme

 

PROSEDÜR

 

 • Öğrencinin gönüllü başvurusu/ Herkesin olası tespit ve önerileri
 • Öğrenciye özel görüşme için zaman planlaması
 • Görüşmelerin birebir yapılması ve gizlilik esasının  korunması
 • Görüşme başlıklarının tarih ve sonuca göre kaydedilmesi

 Ve durumun  ilgili “Engelsiz Alt Danışma Komisyonuna iletilmesi

 • Çözüm için öğrenciye öneriler sunma veya gerekli görüşmelerin yapılarak bir sonraki görüşmede bilgi aktarımı
 • Öğrenci iletişim bilgilerinin kaydedilmesi
 • Bir sonraki görüşmenin zaman planlaması

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ ÇALIŞMA İLKELERİ

 

 • Gizlilik: Engelsiz Üniversite  Birimi, engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumunu, kendisinin izni alınmadan, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde, başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.
 • Gönüllülük: Engelsiz Üniversite Birimi, öğrencilerin engellerini beyan edebilmeleri için fırsatlar tanır, ancak Birim'e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri zorlamaz.
 • Koşulsuz Kabul: Engelsiz Üniversite Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir.
 • Akademik fırsat eşitliği: Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencinin engel durumuna göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.
 • Erişilebilirlik: Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin Üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal bakımlardan erişilebilir kılmak için, Üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır.
 • Geri bildirime açıklık: Engelsiz Üniversite Birimi geri bildirime açıktır; öğrencilerden, akademik ve idari personel'den aldığı geri bildirimleri daha iyi hizmet verebilmek için bir fırsat olarak değerlendirir.
 • Ayrımcılıkla Mücadele: Ayrımcılıkla mücadelede iyi uygulama örneklerinin uygulanması, hak temelli yaklaşımın uygulanması 
 • Sorumluluk: Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumlu olduğu kadar Birim'e başvuran öğrenci de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİN ÇALIŞMA BİÇİMİ

 

 1. Kayıt Öncesi 
               YGS sınavını kazanan ve tercih yapma aşamasındaki engelli öğrencilerin başvurusu üzerine Üniversitemizdeki fakülte-yüksekokul-meslek yüksek okulları tanıtılmakta, öğrencinin engel durumuna göre fiziksel olanaklar değerlendirilmekte ve puan türüne göre kendi tercihini yapmasında danışmanlık verilmektedir.
 2. Kayıt Sırası

                Üniversitenin kayıt haftası boyunca oluşturulan bir masada tüm öğrencilere ve ailelere birim tanıtılmaktadır. Öğrenim hayatına yeni başlayacak engel durumu olan öğrenciler ile ilk temas gerçekleşmektedir.
 3. Kayıt Sonrası

            Gerek kayıt sırasında engel durumlarını beyan eden öğrenciler ile temasa geçilmektedir. Engel durumu olan öğrencinin kampus yaşantısında karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi yolunda idari ve akademik birimler ile iletişim kurulmaktadır.