ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

"Herkes için üniversite"

HİZMET ve PROSEDÜR

HİZMETLER

 

 • Aday öğrencilere rehberlik hizmeti: Engelli öğrencilere ve ailelerine üniversitemizdeki olanaklarla ilgili erişilebilir rehberlik hizmetleri verilir.
 • İhtiyaç tespit ve Değerlendirme: Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, yapılan uygulamaların izlenmesini ve Birim tarafından verilen hizmetlerin değerlendirilmesini içerir.
 • Engelsiz Kampus mimari çalışmaları Görme ve hareket engelli öğrencilerin yerleşke içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla gerekli ulaşım hizmetleri sağlanabilmesi için  öğrencilerin, ihtiyaç tespiti ve bireysel ulaşım programı için gerekli tespit ve proje fikir çalışmaları ve spot uygulamalar yapılmaktadır.

Psiko-sosyal destek uygulamaları:

 • Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katılımları
 • Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına desteklenir, takip edilir.
 • Psikiyatrist ve klinik psikolog desteği sağlanır.

Akademik destek uygulamaları

 • öğrenciler ve aileleri ile yapılan görüşmelerle belirlenen ihtiyaçlar, birimleri ile iş birliği yapılarak Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi çerçevesinde giderilir.
 • Öğrencilere burs  olanakları ile ilgili bilgilendirme yapılır
 • Yuti içi- yurtdışı öğrenci değişim programları ile ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılır. (Erasmus+, Mevlana, Farabi Öğrenci Değişim Programları ile ilgili birebir destek sağlanır)
 • Kariyer ve İstihdam rehberliği: Kariyer olanaklarına ilişkin bilgilendirme yapılır, iş başvuruları yapılır, takip edilir.

 Engellilikle ilgili akademik çalışmalar:

 Engelsiz Üniversite Komisyonu Üyeleri engelli(özel gereksinimli) öğrenciler ile ilgili akademik çalışmalar yapmaktadırlar

 

 • Kariyer olanaklarına ilişkin bilgilendirme

 

PROSEDÜR

 

 • Öğrencinin gönüllü başvurusu/ Herkesin olası tespit ve önerileri
 • Öğrenciye özel görüşme için zaman planlaması
 • Görüşmelerin birebir yapılması ve gizlilik esasının  korunması
 • Görüşme başlıklarının tarih ve sonuca göre kaydedilmesi

 Ve durumun  ilgili “Engelsiz Alt Danışma Komisyonuna iletilmesi

 • Çözüm için öğrenciye öneriler sunma veya gerekli görüşmelerin yapılarak bir sonraki görüşmede bilgi aktarımı
 • Öğrenci iletişim bilgilerinin kaydedilmesi
 • Bir sonraki görüşmenin zaman planlaması

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ ÇALIŞMA İLKELERİ

 

 • Gizlilik: Engelsiz Üniversite  Birimi, engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumunu, kendisinin izni alınmadan, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde, başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.
 • Gönüllülük: Engelsiz Üniversite Birimi, öğrencilerin engellerini beyan edebilmeleri için fırsatlar tanır, ancak Birim'e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri zorlamaz.
 • Koşulsuz Kabul: Engelsiz Üniversite Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir.
 • Akademik fırsat eşitliği: Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencinin engel durumuna göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.
 • Erişilebilirlik: Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin Üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal bakımlardan erişilebilir kılmak için, Üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır.
 • Geri bildirime açıklık: Engelsiz Üniversite Birimi geri bildirime açıktır; öğrencilerden, akademik ve idari personel'den aldığı geri bildirimleri daha iyi hizmet verebilmek için bir fırsat olarak değerlendirir.
 • Ayrımcılıkla Mücadele: Ayrımcılıkla mücadelede iyi uygulama örneklerinin uygulanması, hak temelli yaklaşımın uygulanması 
 • Sorumluluk: Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumlu olduğu kadar Birim'e başvuran öğrenci de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİN ÇALIŞMA BİÇİMİ

 

 1. Kayıt Öncesi 
               YGS sınavını kazanan ve tercih yapma aşamasındaki engelli öğrencilerin başvurusu üzerine Üniversitemizdeki fakülte-yüksekokul-meslek yüksek okulları tanıtılmakta, öğrencinin engel durumuna göre fiziksel olanaklar değerlendirilmekte ve puan türüne göre kendi tercihini yapmasında danışmanlık verilmektedir.
 2. Kayıt Sırası

                Üniversitenin kayıt haftası boyunca oluşturulan bir masada tüm öğrencilere ve ailelere birim tanıtılmaktadır. Öğrenim hayatına yeni başlayacak engel durumu olan öğrenciler ile ilk temas gerçekleşmektedir.
 3. Kayıt Sonrası

            Gerek kayıt sırasında engel durumlarını beyan eden öğrenciler ile temasa geçilmektedir. Engel durumu olan öğrencinin kampus yaşantısında karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi yolunda idari ve akademik birimler ile iletişim kurulmaktadır.