ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

"Herkes için üniversite"

HİZMET ve PROSEDÜR

HİZMETLER

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi, Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Komisyonu’nun içinde yer alan

 • (Eğitimde Erişilebilirlik) Akademik Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu
 • Bilgi Teknolojilerine Erişim Alt Komisyonu
 • Mimari Erişilebilirlik Alt Komisyonu
 • Engelli Hakları Ve Geri Bildirimler Alt Komisyonu
 • Rehberlik Ve Psikolojik Destek Alt Komisyonu
 • Sanat Sosyal Faaliyetler Alt Komisyonu
 • Proje Ve Arge Çalışmaları Alt Komisyonu
 • Sivil Toplum Örgütleri İle İşbirliği Alt Komisyonu

8 alt çalışma Komisyon rehberliğinde faaliyet göstermektedir. Ana Komisyonun altında yer alan her bir alt Komisyon alanında uzman akademik ve idari temsilcilerden  oluşmaktadır.

Birim  görevlisi, Engelli öğrencilerin üniversite tercih dönemlerinden  mezuniyet ve istihdam süreçlerine kadar engelli öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda  Engelsiz Üniversite Komisyonu ve 8 alt komisyonun rehberliğinde erişilebilirlik çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalar Akademik süreci içeren Takvimi takiben yapılmaktadır ve özetle aşağıdaki gibidir:  

 1. Aday öğrencilere rehberlik hizmeti: Engelli öğrencilere ve ailelerine üniversitemizdeki olanaklarla ilgili erişilebilir rehberlik hizmetleri verilir.
 2. İhtiyaç tespit ve Değerlendirme:Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, yapılan uygulamaların izlenmesini ve Birim tarafından verilen hizmetlerin değerlendirilmesini içerir.
 3. Engelsiz Kampus mimari çalışmalarıGörme ve hareket engelli öğrencilerin yerleşke içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla gerekli ulaşım hizmetleri sağlanabilmesi için  öğrencilerin, ihtiyaç tespiti ve bireysel ulaşım programı için gerekli tespit ve proje fikir çalışmaları ve spot uygulamalar yapılmaktadır.

TSE 9111 Evrensel Tasarımlar kapsamında Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile ortaklaşa  mimari erişilebilirlik çalışmaları yapılmaktadır.

 1. Bilgi Teknolojilerine erişim: Engelli öğrenciler için gerekli teknolojik çalışmalar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortaklaşa olarak yapılmaktadır.

Bilgi Teknolojilerine Erişim Alt Komisyonu’nda engel durumlarına göre iyi uyarlamalar ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

 1. Sağlık Hizmetleri: Öğrencilerin engel durumlarına göre gerektiğinde sağlık hizmetlerine yönlendirilmeleri ve eğitim hayatlarını sekteye uğramaması için gerekli koordinasyon Trakya Üniversitesi Hastanesi ile işbirliği yapılarak sağlanmaktadır.

 

 1. Psiko-sosyal destek uygulamaları:

Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katılımları

Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına desteklenir, takip edilir.

Engelsiz Üniversite Birimi Psikoloji Atölyesi kapsamında bilinçli farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

Psikiyatrist ve klinik psikolog desteği sağlanır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalar yapılmaktadır.

 

 1. Akademik destek uygulamaları

öğrenciler ve aileleri ile yapılan görüşmelerle belirlenen ihtiyaçlar, birimleri ile iş birliği yapılarak Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi çerçevesinde giderilir.

Öğrencilere burs  olanakları ile ilgili bilgilendirme yapılır

Yurt içi- yurtdışı öğrenci değişim programları ile ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılır. (Erasmus+, Mevlana, Farabi Öğrenci Değişim Programları ile ilgili birebir destek sağlanır)

Kamu ve Özel Burs çağrıları takip edilir, öğrencilere duyurulur, başvurularda rehberlik yapılır.

 1. Engellilikle ilgili akademik ve eğitim çalışmaları:

Engelsiz Üniversite Temsilcileri tarafından Üniversite ve birimlerin bünyesinde erişilebilirlik ve uyum eğitimleri verilmektedir.

Engelsiz Üniversite Komisyonu Üyeleri engelli(özel gereksinimli) öğrenciler ile ilgili akademik çalışmalar yapmaktadırlar

 1. Engellilik ile ilgili ulusal ve uluslararası proje çalışmaları:

Engellilik ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sabancı Vakfı, Trakya Kalkınma Ajansı, Bilimsel Araştırma,  Erasmus, Sınır Ötesi Projelerinin takipleri ve çalışmaları yapılmaktadır.

 • Kariyer olanaklarına ilişkin bilgilendirme:

Kariyer danışmanlığı verilmektedir. (bireysel)

Mezun olan öğrencilerimize kamu ve özel sektörde Kariyer olanaklarına ilişkin bilgilendirme yapılır, iş başvuruları yapılır, takip edilir.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa staj ve iş olanakları, fuar takipleri yapılmakta, öğrencilere duyurulmaktadır.

 

 

İŞ AKIŞI

 

 • Öğrencinin gönüllü başvurusu/ Herkesin olası tespit ve önerileri
 • Öğrenciye özel görüşme için zaman planlaması
 • Görüşmelerin birebir yapılması ve gizlilik esasının  korunması
 • Görüşme başlıklarının tarih ve sonuca göre kaydedilmesi

 Ve durumun  ilgili “Engelsiz Alt Danışma Komisyonuna iletilmesi

 • Çözüm için öğrenciye öneriler sunma veya gerekli görüşmelerin yapılarak bir sonraki görüşmede bilgi aktarımı
 • Öğrenci iletişim bilgilerinin kaydedilmesi
 • Bir sonraki görüşmenin zaman planlaması

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ ÇALIŞMA İLKELERİ

 

 • Gizlilik: Engelsiz Üniversite  Birimi, engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumunu, kendisinin izni alınmadan, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde, başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.
 • Gönüllülük: Engelsiz Üniversite Birimi, öğrencilerin engellerini beyan edebilmeleri için fırsatlar tanır, ancak Birim'e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri zorlamaz.
 • Koşulsuz Kabul: Engelsiz Üniversite Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir.
 • Akademik fırsat eşitliği: Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencinin engel durumuna göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.
 • Erişilebilirlik: Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin Üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal bakımlardan erişilebilir kılmak için, Üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır.
 • Geri bildirime açıklık: Engelsiz Üniversite Birimi geri bildirime açıktır; öğrencilerden, akademik ve idari personel'den aldığı geri bildirimleri daha iyi hizmet verebilmek için bir fırsat olarak değerlendirir.
 • Ayrımcılıkla Mücadele: Ayrımcılıkla mücadelede iyi uygulama örneklerinin uygulanması, hak temelli yaklaşımın uygulanması 
 • Sorumluluk: Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumlu olduğu kadar Birim'e başvuran öğrenci de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİN ÇALIŞMA BİÇİMİ

 

 1. Kayıt Öncesi 
               YGS sınavını kazanan ve tercih yapma aşamasındaki engelli öğrencilerin başvurusu üzerine Üniversitemizdeki fakülte-yüksekokul-meslek yüksek okulları tanıtılmakta, öğrencinin engel durumuna göre fiziksel olanaklar değerlendirilmekte ve puan türüne göre kendi tercihini yapmasında danışmanlık verilmektedir.
 2. Kayıt Sırası

                Üniversitenin kayıt haftası boyunca oluşturulan bir masada tüm öğrencilere ve ailelere birim tanıtılmaktadır. Öğrenim hayatına yeni başlayacak engel durumu olan öğrenciler ile ilk temas gerçekleşmektedir.
 3. Kayıt Sonrası

            Gerek kayıt sırasında engel durumlarını beyan eden öğrenciler ile temasa geçilmektedir. Engel durumu olan öğrencinin kampus yaşantısında karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi yolunda idari ve akademik birimler ile iletişim kurulmaktadır.