ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

"Herkes için üniversite"

MİSYON, AMAÇLAR ve VİZYON

MİSYON ve AMAÇLAR

Engel durumu olan öğrencilerin öğrenimleri süresince çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemek, belirlenen ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması konusunda hizmetler sunmak ve değerlendirmek. 

Engel durumu olan öğrencilerin ihtiyaç duydukları fiziksel, akademik ve sosyal destekler konusunda öğretim elemanlarına yönelik destek hizmetleri geliştirmek, sunmak ve değerlendirmek. 

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin engel herkes için bilinç ve duyarlılık düzeyini artırıcı hizmetler geliştirmek, sunmak ve değerlendirmek.

Engel durumu olan öğrencilerin öğrenimleri sürecince çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemek, belirlenen ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması konusunda hizmetler sunmak ve değerlendirerek konu ile ilgili katkıda bulunacak projeler geliştirmek, desteklemeyi amaçlar.

VİZYON

 

Eğitim hakkının toplumu oluşturan bütün bireyler için en önemli anayasal haklardan biri olduğu bilincinden hareketle; engel durumu olan öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve öğrenim yaşamlarını bu doğrultuda kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak, bu yönde düzenlemeler yapmak ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir. Bilim ve eğitim dünyasında küresel ölçekte etkin, herkes tarafından tanınan, izlenen ve tercih edilen bir üniversite olmak.