ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

"Herkes için üniversite"

HAKKIMIZDA

Engelsiz Üniversite Birimi, Üniversitemizde öğrenim gören engel durumu olan öğrencilerin Üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlamaya; engel durumu olan öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra üniversitemizi tercih edecek engel durumu olan öğrencilerin tercihleri ile ilgili rehberlik yapmayı hedeflemektedir.

Trakya Üniversitesi,  Türkiye’de yükseköğretimdeki her öğrenciye yönelik erişilebilirlik çalışmalarına önem veren ve bu alandaki projeleri destekleyen bir üniversitedir.  

Rektörlük Makamının 14.03.2013 tarih ve 13930723-020-391 sayılı onayıyla oluşturulan “Engelsiz Üniversite Komisyonu, Üniversite Senatosu’nun 13.01.2017 tarihli 02 sayılı toplantısında alınan 5 numaralı kararla kabul edilen 'Engelsiz Trakya Üniversitesi Birimi Yönergesi' çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu yönerge gereği ulaşılabilirliğin daha kolay sağlanması için Engelsiz Trakya Üniversitesi Biriminin fiziki koşullarını oluşturması ihtiyacı doğmuştur. Daha önce Rektörlük toplantı salonunda çalışmalar yapan “Engelsiz Trakya Üniversitesi Komisyonu”  Rektörlüğümüzce sağlanan  fiziksel ortamda: Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı binasında: “Engelsiz Üniversite Birimi “ adı ile ,  Prof.  Dr. Cem UZUN Başkanlığı’nda ve Prof. Dr. Hakan TUNA koordinatörlüğünde faaliyetlerine  11.05.2017 tarihinde başlamıştır.

 “Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Engelsiz Üniversite  Komisyonu ilgili alanlarda uzman akademisyenlerden, idari temsilcilerden ve engelli öğrenci temsilcilerinden  oluşmaktadır. Engelsiz Üniversite  Komisyonu, temel olarak, kampüs içi binalara erişimin sağlanması ve binalar bazında dolaşımın kolaylaştırılmasını hedeflemiştir.  Yapılan çalışmalarda, kampüs içindeki fakülte binalarının, yurtlar, spor sahaları ve kafeler gibi yapılar arasındaki yaya yollarının engelli öğrencilerin kullanımına elverişli hale getirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitelere getirilen yasal zorunluluktan daha öncesinde de duyarlılıkla hareket eden Trakya Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Birimi ile  üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmakla görevlendirilmiştir. Engelsiz Üniversite  Birimi’nin çalışma usul ve esasları, kampüsün fiziksel koşullarının engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmesi ve engelli öğrenciler için akademik erişilebilirliğin arttırılması olmak üzere  “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma Koordinasyon Yönetmeliği’nin” 11. ve 12. maddelerine göre belirlenmiştir. 

Engelsiz Üniversite Komisyonu 8 alt danışma komisyonundan oluşmaktadır:  1- (eğitimde erişilebilirlik) akademik fırsat eşitliği, 2- bilgi işlem,3- mimari erişilebilirlik, 4- engelli hakları ve geri bildirimler, 5- rehberlik ve psikolojik destek, 6- sanat sosyal faaliyetler, 7- ARGE çalışmaları, 8- sivil toplum örgütleri ile işbirliği alt komisyonları daha etkili çalışmalar yapılması için rehber konumundadır. İhtiyaçlara göre yeni alt komisyonlar işleyişe katılacaktır. Kendi içlerinde hedef ve misyonları bulunan alt komisyonlar Engelsiz Üniversite Birimi’nin faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Engelsiz Üniversite Broşürü için TIKLAYINIZ

Akademik Personel Bilgi Kılavuzu için TIKLAYINIZ