ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

"Herkes için üniversite"

AGBIOL 2021 “III. ULUSLARARASI TARIM, BİYOLOJİ VE YAŞAM BİLİMLERİ KONFERANSI”

III. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı çevrim içi ve Covid 19 durumuna göre sınırlı katılımlı etkinlik olarak 1-3 Eylül 2021 tarihlerinde Trakya Üniversitesi tarafından Edirne'de düzenlenecektir. 

Tercih edilen konferans sunum dili İngilizce olup, Türkçe, Fransızca ve Rusça sunumlar da kabul edilecektir. Aynı dil sunumları ayrı sanal oturumlarda yapılacak. Ödeme yapan tüm katılımcılar, davetli ve diğer sunumlara canlı katılabilecek. Online katılımcılara, katılım belgesi, kongre özet ve full bildiri kitabı pdf olarak e-maille, talep edilirse kargoyla gönderilecek.

Son Bildiri Tarihi 21 Temmuz 2021.
- Erken kayıt (21 Temmuz öncesi) - 100 Euro; Geç kayıt (21 Temmuz'dan sonra) - 150 Euro; - Öğrenciler için erken kayıt 50 Euro; geç kayıt 75 Euro;
- Türk katılımcılar erken kayıt 400 TL, geç kayıt (21 Temmuz) 600 TL (Öğrenci - 200 TL, geç 300 TL).  

Katılımcılar talep ettiği takdirde, tam metin bildirilerini göndermeleri halinde (yeni Akademik teşvik kapsamında geçerli) konferanstan sonra konferans bildiri kitapçığında veya uluslararası endeksli ve TR dizindeki bilimsel dergilerde yayınlanacak. 

Gıda alanında seçilen 5 bildiri SCI dergide, Toprak ve Bitki besleme alanında seçilen 3 bildiri de Scopus indekste taranan dergilerde yayınlanacak. 

Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri alanlarındaki her üç bilimsel kategoride, öğrenciler arasında, en iyi sunum ve poster ödülleri verilecek.

Konferans, Doçentlik kriterlerine ve YÖK Konferans desteklerine uygun olarak düzenlenecek.
Resim