ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

"Herkes için üniversite"

ALT İŞVEREN (TAŞERON) ÇALIŞANLARINA DUYURU

DUYURU

 

Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlardan, sürekli işçi kadrolarına geçmek isteyenlerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 02.01.2018-11.01.2018 tarihleri arasında hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1)    Başvuru Formu   (Ek-1 de örneği mevcuttur)

2)    T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi.

3)   Beş adet vesikalık fotoğraf  (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

4)   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu  (Ek-2 form elektronik ortamda doldurularak çıktısı alınacaktır.)

5)   Sosyal Güvenlik Kurumu veya www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi.

6)   Diploma fotokopisi.

7)   Beyan Formu (Ek-3 de örneği mevcuttur).

8)   Adli sicil kaydını gösterir belge (www.turkiye.gov.tr adresi Adli Sicil Kaydı Sorgulama ekranından alınabilir)

9)   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.( www.turkiye.gov.tr adresi Askerlik Durum Belgesi Sorgulama ekranından alınabilir)