ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

"Herkes için üniversite"

ÜNİVERSİTEMİZDE AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMALAR

Üniversitemizde Akademik Yükseltme ve Atamalar ile ilgili dosya ekte yer almaktadır.